Srbija bunar

 

 

 

 

 

You are here:

Podzemne vode

Podzemne vode, posmatrane u tesnoj vezi sa drugim vidovima prirodnih voda i stenama, predstavljaju jedan od najvažnijih i  najaktivnijih vidova geološke materije, koja utiče na niz geoloških procesa u zemljinoj kori i uslove njenog formiranja. Izučavanje podzemnih voda ima veliki naučni i praktični značaj.

HIDROGEOLOGIJA

HIDROGEOLOGIJA ( hydros - voda. geos - zemlja, logos - nauka ) je nauka o podzemnim vodama. Ona izučava njihovo formiranje, poreklo, oblike postojanja, zakonomernosti rasprostranjenja, kretanja i isticanja, režim i rezerve, njihovo sadejstvo sa geološkom sredinom, fizička svojstva, hemijski, radiološki, mikrobiološki i dr. sastav,mogućnosti korišćenja, zaštitu od podzemnih voda i zaštitu podzemnih voda od zagađivanja.

Geotermalna energija

Geotermalna energija visokog stepena leži u dubljim delovima Zemljine unutrašnjosti i do nje je teže doći ali geotermalna energija se akumulira i u plićim delovima Zemljine kore na oko 10 m od površine i predstavlja najperspektivnije trajne i obnovljive izvore energije. Toplota u zemlji-tlu na ovoj dubini je u suštini energija Sunčevog zračenja koja ostaje konstantna tokom cele godine i iznosi oko 12ºC (njena temperatura je veća od temperature vazduha u zimskim mesecima i hladnija tokom letnjih meseci).

Kontakt podaci zaposlenih

 • Aleksandar Kostić, vlasnik:
  Mob. (063) 245-376,
 • aleksandar@srbijabunar.com
 • Đorđe Kostić:
  Mob. (063) 626-277
 • djordje@srbijabunar.com

 

 • Gordana Ljubičić, dipl.ing.hidr.:
  Mob. (063) 534-280
 • gordana@srbijabunar.com

Identifikacioni podaci

 • PIB: 101414597
 • Matični broj: 55267332
 • Šifra delatnosti: 45250
 • Tekući račun: 205-56085-31
 • Godina osnivanja: 01. april 2001.

Kontakt podaci

 • Adresa: M.Todorovića 14, Rušanj, 11194 Beograd
 • Telefon: (011) 80-00-891
 • Fax: (011) 80-00-891
 • Mobilni: (063) 245-376
 • Email: info@srbijabunar.com