Srbija bunar

You are here:

Vertikalne instalacija sondi

Ovakvi sistemi zahtevaju adekvatnu opremu za bušenje kojom će se pre svega izbušiti energetska bušotina a zatim i izvršiti instalacija geotermalne sonde u nju. Ovaj tip je idealan za sisteme koje je potrebno instalirati na prostorno ograničenim lokacijama. Može biti i otvorenog i zatvorenog tipa ali se u praksi češće koristi zatvoreni tip.

U zavisnosti od kvadrature objekta zagrevanja i raspoloživog prostora za bušenje energetskih bušotina određuje se raspored i broj potrebnih bušotina kao i sama dužina sondi koja je potrebna za efikasno zagrevanje objekta.

Horizontalna instalacija sondi

Horizontalne petlje se postavljaju u rovove ili serije rovova čija najmanja dubina treba da bude 6 m. Ovakav sistem zahteva raspolaganje dovoljnom površinom terena, znatno većom nego što je slučaj kod vertikalnih sondi.

Sonde postavljene u akumulacije površinskih voda (bare, jezera,..)

Ovaj sistem je idealan za vikendice u blizini većih vodenih površina, maksimalno udaljenih 100 m od vodene površine koja ne mrzne duboko tokom zime i ne presušuje tokom leta. Otežani namotaji sondi se ubacuju na dno jezera i predstavljaju podjednako efikasan izvor toplote kao i ostali sistemi.

Video -instalacija geotermalne sonde

You must have Flash Player installed in order to see this player.