Srbija bunar

You are here:
Грешка
  • XML Parsing Error at 1:351. Error 9: Invalid character

Vertikalne instalacija sondi

Ovakvi sistemi zahtevaju adekvatnu opremu za buenje kojom ?e se pre svega izbuiti energetska buotina a zatim i izvriti instalacija geotermalne sonde u nju. Ovaj tip je idealan za sisteme koje je potrebno instalirati na prostorno ograni?enim lokacijama. Moe biti i otvorenog i zatvorenog tipa ali se u praksi ?e?e koristi zatvoreni tip.

U zavisnosti od kvadrature objekta zagrevanja i raspoloivog prostora za buenje energetskih buotina odre?uje se raspored i broj potrebnih buotina kao i sama duina sondi koja je potrebna za efikasno zagrevanje objekta.

Horizontalna instalacija sondi

Horizontalne petlje se postavljaju u rovove ili serije rovova ?ija najmanja dubina treba da bude 6 m. Ovakav sistem zahteva raspolaganje dovoljnom povrinom terena, znatno ve?om nego to je slu?aj kod vertikalnih sondi.

Sonde postavljene u akumulacije povrinskih voda (bare, jezera,..)

Ovaj sistem je idealan za vikendice u blizini ve?ih vodenih povrina, maksimalno udaljenih 100 m od vodene povrine koja ne mrzne duboko tokom zime i ne presuuje tokom leta. Oteani namotaji sondi se ubacuju na dno jezera i predstavljaju podjednako efikasan izvor toplote kao i ostali sistemi.

Video -instalacija geotermalne sonde

You must have Flash Player installed in order to see this player.