Srbija bunar

You are here:
Грешка
  • XML Parsing Error at 1:351. Error 9: Invalid character
Ел. пошта Штампа ПДФ

Bunar je vertikalni hidrogeoloki objekat koji se koristi za eksploataciju podzemnih voda, ili za ispitivanje i pra?enje reima podzemnih voda.

Svaki bunar je individualan i razlikuje se od drugih po dubini, izdanosti i kvalitetu vode.

Podzemne vode zahva?ene bunarom daleko se kvalitetnije nego vode iz povrinskih tokova, jer im nije potrebn hemijski tretman kao za povrinske vode.

Na osnovu metode izrade, bunare moemo podeliti na:

1. KOPANI BUNARI - male su dubine i u njima se naj?e?e akumuliraju procedne, povrinske vode

2. BUENI BUNARI zna?ajno dublji; u zavisnosti od geoloke sredine, koli?ine vode koju treba eksploatisati i dubine izvo?enja radova primenjuju se razli?ite metode buenja specijalizovanim garniturama za buenje

ematski prikaz buenih bunara izvedenih u razli?itim geolokim sredinama

Da bi se podzemna voda mogla upotrebiti potrebno je da se izvu?e na povrinu. Ovaj proces se postie ugradnjom potapaju?e pumpe u bunar na odre?enu dubinu koja zavisi od nivoa vode u bunaru i poloaja filtera.

Popre?ni presek bunara sa ugra?enom potapaju?om pompom i zatitnom ahtom

Voda iz ovako izgra?enog i opremljenog objekta bunara moe se iskoristiti za ku?nu upotrebu, za navodnjavanje ili u neke druge svrhe.